Stål och betong 

Konstruktioner

• Statiska beräkningar    

• Bärförmågan analys  

• Grundläggning   

• Byggnadstomme   

• Industrihallar

• Fackverksbalkar

• Samverkanbalkar

• Stålavväxlingar

• Armering specifikation

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller stål- och betongkonstruktioner, erbjuder Dimsteel Engineering servicen med platsundersökning, tekniska lösningar och design. Vi utför hållfasthetsberäkning med Robot structural analys och dimensionering enligt Eurocode och standarden för kvalitetssystem SS-EN 1090-2:2008. Konstruktionsobjektet projekteras i 3D Tekla Structures modell i kombination med 2D AutoCad.  Dimsteel erbjuder även 3D visualisering/animering av modell för projekt/klientens presentation.    

 

 

Exempel på utförda konstruktioner : 

 

 

 

 

 

Gamla Uppsala järnvägstunnel, tråg och stödmur 2014. Armeringspecning

hos SVEVIA AB som kosulterande konstruktör.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vent-Aggregatrum, Din Bil, Slagsta 2014. Stålstomme design, dimensionering och konstruktion.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                         

 

Spolhall, Swedrock AB, Länna 2014. Stålstomme design, dimensionering och konstruktion.

 

 

 

Ståltrappa Volkswagen hammarby 2014. Trappdesign, dimensionering och konstruktion.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stockholmsarenan, 2011. Platsgjutna betonggolv på mark. K-ritningar och armeringsspecning.

Underkonsult hos WSP Byggprojektering.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gångbro fordonramp, Audi Stockholm. Design, dimensionering och stålkonstruktion.                      

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Slussen förstärkning.

Tillverkning och montage: Mälarvarvet stålbyggnad.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hamburgarrestaurang stålbyggnad, Gröna Lund Stockholm. Stålstomme dimensionering och konstruktion

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Entresol stålbyggnad. Volkswagen Täby. Design, dimensionering och konstruktion.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ny fabriceringshall, hantverket 10, Rhein Smide. Design, dimensionering och konstruktion.

                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3D modell presentation, Urväderklippan glastak stomme.

 

 

 

Maskinhall, stålstomme med limträtak. Hmpbygg AB, Gävle. Dimensionering och konstruktion.

 

 

 

 

 

Gjutningsplattform stålkonstruktion. Brista värmekraftverk, Märsta .

Dimensionering och konstruktion.

                                                                      

 

 

 

 

 

Välkommen att kontakta :

 

 francis@dimsteel.se